Se začátkem roku 2018 přichází čas zhodnotit uplynulou sezónu našeho působení na poli recentní archeologie. Minulý rok byl pro nás velmi úspěšný. I nadále jsme propagovali téma recentní archeologie mezi odbornou i laickou veřejností a rozvíjeli naši výzkumnou činnost.

Loňský rok jsme již tradičně symbolicky otevřeli jarní exkurzí, během které jsme se tentokrát vypravili na Vysočinu do okolí vodní nádrže Želivka. Tato největší vodárenská nádrž v Česku způsobila v době svého vzniku v 70. letech zánik několika lidských sídel a mnoha dalších prvků kulturní krajiny. Během naší cesty jsme tak mohli navštívit třeba zaniklé městečko Zahrádka, z něhož do dnešních dnů zbyl jen románský kostel sv. Víta, nebo panelové sídliště Dolní Kralovice, jež vzniklo jako náhrada za stejnojmenné město, které skončilo na dně přehradního jezera.

Jarní exkurze 2017

Také jsme mohli obdivovat dva nedokončené silniční mosty, které zde zbyly z nedostavěné dálnice ze 30. a 40 let, předchůdkyně dnešní dálnice D1. Prošli jsme se i po pozůstatcích zaniklé železnice, jež od konce 19. století spojovala Trhový Štěpánov s Dolními Kralovicemi a která po zaplavení toho města ztratila svůj účel. Během zastávky v Čihošti jsme uctili památku pátera Josefa Toufara umučeného v době komunistické totality. Dále jsme při exkurzi navštívili kubistickou rozhlednu na vrchu Melechov, sklářskou huť Jakub v Tasicích a novogotický zámek ve Zruči nad Sázavou.

 

Jarní exkurze 2017

I v roce 2018 jsme pokračovali s naším projektem Protivzdušná obrana Plzně, v rámci kterého mapujeme pozůstatky protiletecké obrany z doby druhé světové války. Tyto naše aktivity vyústili na začátku roku 2018 ve vydání druhé tištěné mapy, jež se tentokrát zabývá leteckými kryty, a v natočení krátkého dokumentárního filmu o reliktech baterií protileteckých děl. Památky letecké války nad Plzní se nesnažíme jen popularizovat, ale i chránit, a tak jsme s pomocí několika dobrovolníků provedli úklid jediné zachované podezdívky německého děla FlaK 88. Hlavním výstupem projektu dále zůstává interaktivní webová mapa všech doposud nalezených objektů protivzdušné obrany.

Úklid podezdívky protileteckého děla FlaK 88

Naši členové vystupovali na několika odborných konferencích, z nichž jmenujme třeba Dějiny staveb nebo Archeologii Technicu. Recentní archeologii jsme se však snažili popularizovat i mezi širší veřejností. V říjnu jsme ve spolupráci s Muzejním spolkem Žluticka uspořádali přednášku o našem výzkumu kokořovského dvora ve Žluticích, na kterou dorazila téměř stovka žlutických nadšenců do historie a památek.

Martin Cikán a Martin Váňa přednáší o našem průzkumu kokořovského dvora ve Žluticích

Především jsme se ale zapojili do organizace Mezinárodního dne archeologie 2017. Asociace recentní archeologie se zúčastnila společného programu pražských archeologických organizací na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Celetné ulici. Na akci přišly stovky (především dětských) návštěvníků, kteří si na našem stánku mohli prohlédnout artefakty z recentní doby, seznámit se s naší činností nebo si zahrát připravenou zábavně-naučnou hru.

Asociace recentní archeologie na Mezinárodním dni archeologie

I v letošním roce plánuje Asociace recentní archeologie pokračovat ve své výzkumné a popularizační činnosti. Opět se můžete těšit na tradiční jarní exkurzi, další přednášky i na naše vystoupení na Mezinárodním dni archeologie. Kromě toho pro vás chystáme i několik dalších, prozatím tajných projektů. Zůstaňte nás prosím i v tomto roce věrni, sledujte náš web nebo nás odebírejte na sociálních sítích.