Asociace recentní archeologie je sdružení založené v roce 2011 s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. – 21. století. Vznik asociace byl vyvrcholením zájmu o tuto problematiku během studia na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni a měl zajistit lepší komunikaci a sdílení poznatků i materiálů mezi zájemci. Zájem i cíle asociace se však dnes oproti původnímu záměru výrazně rozšířily.

on1

Cíle asociace

Cílem asociace je především sdílení informací o tuzemském i celosvětovém stavu poznání této problematiky mezi zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Dále pak vlastní výzkumná činnost a osvěta s ohledem na kulturní a technické památky minulých tří století. Tento webový portál by měl sloužit především jako společná platforma pro tvorbu a sdílení informací širokého spektra oborů, které spojuje snaha o hlubší poznání nedávné minulosti i její odraz v současné společnosti. Publikovány jsou zde recenze odborných publikací, muzejních expozic, aktuality o chystaných konferencích, výstavách či přednáškách nebo plánované populárně naučné akce apod.

Co je recentní archeologie?

Recentní neboli soudobou, žijící archeologii v našem pojetí, lze charakterizovat ve dvou významech, a to jako obor zkoumající nedávnou minulost i současnost, ale zároveň využívající nejmodernější přístupy a metody, které nelze úspěšně realizovat bez široké mezioborové spolupráce. ARA se proto věnuje technickým, sídelním i sakrálním památkám, zaniklým i stojícím objektům a hmotné kultuře 18. – 21. století.

on2

Napište nám

Zaujala vás naše činnost nebo obsah webových stránek? Chcete se aktivně či pasivně zapojit? Víte o zajímavé lokalitě, publikaci, konferenci nebo výstavě, která by měla být na našem webovém portálu? Pořádáte zajímavou akci, o které chcete naším prostřednictvím informovat? Víte o důležité lokalitě, která by si zasloužila ochranu či popularizaci? Máte jakékoliv dotazy či připomínky k činnosti naší asociace. Kontaktujte nás prosím na našem emailu (info(at)recentniarcheologie.cz) nebo se obraťte na kteréhokoliv člena ARY.