Letošní rok si připomínáme sto let od vypuknutí první světové války – do té doby největšího válečného konfliktu v dějinách. Mnohé sbírkotvorné organizace se rozhodli využít tohoto jubilejního výročí k uspořádání výstav s prvoválečnou tématikou. Ty největší z nich (mezi něž patří Národní muzeum, Zemská muzea v Brně a Opavě, obě Národní technická muzea v Praze a Brně, Národní památkový ústav a několik dalších) pak společně připravily informační kampaň Velká Válka.cz, ve který si vzájemně propagují své výstavy a upozorňují na zajímavé vojenskohistorické a pietní akce spojené s první světovou válkou. My jsme pro Vás navštívili výstavu „První světová válka: Prolog k 20. století“ v Národním muzeu a „Pošta za Velké války“ pořádanou Poštovním muzeem Praha.

Výstavu „První světová válka: Prolog k 20. století“ je možné zhlédnout do 7. září v nové budově Národního muzea. Její název dává tušit, že výstava zřejmě pojednává o tom, jak Velká válka ovlivnila následující století. V tomto je však název klamavý, z expozice se totiž nic takového nedozvíte. Výstavě by vlastně seděl spíše název Rusko v první světové válce, neboť veškeré zde vystavené artefakty a písemnosti pochází z moskevského Státní ústřední muzea novodobých dějin Ruska.

Výstava je rozdělená na dvě části. V první se návštěvník setká s předměty souvisejícími přímo s válečnými operacemi, ve druhé se dozví o dopadech války na společnost. První části vévodí především figuríny v dobových uniformách a rekonstrukce zákopu. Vystavena je zde také početná sbírka řádů a vyznamenání z celé Evropy. Za pozornost pak stojí zmenšené modely dvou ruských válečných vozidel: tank Renault FT-17 a obrněný vůz Fiat.

Dpvpsv 2014 01

Obrněný vůz Fiat, jehož zmenšený model můžete spatřit v Národním muzeu. Foto pořízeno na vojenskohistorické akci Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Vojenskohistorický spolek, jenž je vlastníkem vozu, jej prezentuje jako kořist získanou rakousko-uherskou armádou od Rusů.

Druhá část výstavy prezentuje především úroveň ruského lékařství v době první světové války. Návštěvník se zde setká např. s autentickým zubařským křeslem a vrtačkou na ruční pohon. Velká část expozice se také věnuje ruské revoluci. Za nejzajímavější artefakt zde lze označit prapor s nápisem „Za Boha, cara a vlast“, na němž je slovo car překryto kouskem rudé látky.

Dpvpsv 2014 02

Prapor vystavený v Národním muzeu

Výstavu „Pošta za Velké války“ s podtitulem „Píšu Vám z fronty...“ lze navštívit až do 14. září v Poštovním muzeu Praha v ulici Nové mlýny 2. Tato výstava je sice oproti té v Národním muzeu chudší na množství prezentovaných artefaktů, v mnoha ohledech jí však předčí svou propracovaností a informační hodnotou. Jedna místnost muzea je zařízena jako pobočka rakousko-uherské pošty v době světové války s veškerým vybavením včetně třídníků na polní poštu a uniformy poštovního úředníka. Dále se v muzeu nacházejí vitríny s několika vystavenými dopisnicemi z válečného období. Kromě obrazových pohlednic s vojenskými motivy nechybí i několik kuriozit např. dopisnice z březové kůry, plechu nebo z na tenko nařezaných dřevěných polen. Pozornost také zaujme předtištěná dopisnice s textem „Jsem zdráv a daří se mně dobře. Na tomto lístku se nesmí nic jiného sděliti.“ v devíti jazycích monarchie.

Dpvpsv 2014 03

Dopisnice z neobvyklých materiálů. Vlevo čtyři dopisnice z březové kůry, vpravo nahoře z dřevěných polen, zcela vpravo dole z plechu a vlevo od ní předtištěná dopisnice.

Dpvpsv 2014 04

Předtištěná dopisnice se vzkazem v devíti jazycích monarchie.

Většina výstavy se však skládá z informačních panelů, kterých se do skromných prostor Poštovního muzea vešlo několik desítek. Ty dopodrobna popisují všechny aspekty c. k. pošty v době Velké války od samotného způsobu doručování až po další služby, jež pošta obstarávala (např. možnost přispět na státní půjčku nebo různé poštou pořádané charitativní akce k podpoře pozůstalých obětí války).

O těchto dvou výstavách vás informujeme z důvodu, že na rozdíl od ostatních výstav v cyklu Velká válka, jež je většinou možné navštívit až do konce roku, tyto končí již začátkem září. Obě jsou velmi zajímavé a doporučujeme je vám vaší pozornosti (i když tu v Poštovním muzeu o něco více).