Dne 15. března 2014 proběhl v infocentru v Chotilsku druhý ročník „přátelského setkání pamětníků a fandů staré Vltavy“. Tato akce je v podstatě souborem přednášek amatérských badatelů určených pro širší veřejnost, které se tematicky týkají historie a současnosti regionu střední Vltavy. Zatímco loňský ročník se zaměřoval především na slapskou přehradou pohřbené Svatojánské proudy a umělecké památky v jejich okolí, letos se přednášky nesly v duchu jediného tématu: rekreace na Slapech.

 Pcsvrv 2014 01

Svatojánské proudy (zdroj Wikipedia)

 

Sérii přednášek otevřel hlavní organizátor, profesionální fotograf, sběratel starých fotografií a autor stránek www.stara-vltava.cz Vojtěch Pavelčík se svým příspěvkem o rekreaci na Vltavě před výstavbou slapské přehrady. V něm zaznělo, že střední Povltaví bylo i přes svou obtížnou dopravní dostupnost objeveno výletníky velmi brzy, téměř na počátku doby, kdy se v Čechách začíná provozovat rekreační činnosti. Konkrétně to bylo roku 1865, kdy vyplul první výletní parník z Prahy do Štěchovic. Plavba parníkem zůstala po dlouhou dobu jediným hromadným prostředkem přepravy do středního Povltaví a až do 30. let, která přinesla velký rozvoj autobusů, se mohli návštěvníci kromě ní spolehnout jen na individuální dopravní prostředky či pěší turistiku. Nejzajímavějším poznatkem z přednášky Vojtěch Pavelčíka však byla informace, že stavba slapské přehrady byla plánována již v 30. letech a už tehdy byla koncipována jako nádrž s především rekreační funkcí. Toho využili majitelé místního zadluženého velkostatku Bondy, kteří nabízeli k prodeji lukrativní pozemky v plánovaných letoviscích. Pan Pavelčík prezentoval několik dobových reklamních plakátů lákajících k zakoupení parcel pro rekreační chaty na břehu budoucího jezera. Tyto plány byly nakonec pohřbeny samotnou výstavbou přehrady v 50. letech, jejíž proporce se oproti návrhu z první republiky lišily, a tak se pod vodou ocitlo několik honosných nově postavených či rozestavěných chat.

 

Na příspěvek Vojtěcha Pavelčíka navázala přednáška Zdeňka Jiráska z Klubu českých turistů, který referoval o nejstarší značené turistické trase v českých zemích. Ta byla vytyčena 11. května 1889 ze Štěchovic ke Svatojánským proudům, které v té době představovaly nejoblíbenější turistický cíl na střední Vltavě. V loňském roce byla tato historická stezka obnovena a opatřena replikami značení z 19. století.

 

Pcsvrv 2014 02

Kopie směrovky první značené turistické trasy (zdroj Wikipedia)

 

Následoval příspěvek Václava Šmeráka, autora publikací o regionu soutoku Vltavy se Sázavou a o vojenském cvičišti Waffen-SS na Neveklovsku, jenž se týkal trampingu na střední Vltavě. Pan Šmerák, jsa bývalým trampem, vyprávěl především o svých vzpomínkách a své vystoupení zakončil ukázkou z filmu Potlach natočeného roku 1965.

 

Zřejmě vůbec nejzajímavější příspěvek přednesla RNDr. Dana Fialová, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se zaměřila na kompozici jednotlivých letovisek na slapské nádrži. Z přednášky dr. Fialové jsme se tak například dozvěděli, že osada Rabyně byla původně kolonií pro dělníky stavějící přehradu. Již v době výstavby však bylo plánováno, že se tato osada později změní na rekreační letovisko, čemuž je uzpůsobena její kompozice a zázemí. Mimořádnou péči tehdejší architekti věnovali především lokalitám, které se nacházejí na místech viditelných z velké dálky (Ždáň, Přestavlky, Živohošť). Tato letoviska zaujmou svými souměrnými tvary, které jsou přesto tvořené klikatými a do sebe zapletenými uličkami. Stavby v těchto lokalitách byly typizované a zájemce o chatu si mohl vybrat pouze z několika více méně stejných typů budov. Komunistický režim po celou dobu svého trvání bránil všem pokusům o individuální výstavbu v okolí Slap, tyto snahy však byly hojně obcházeny. Někteří rekreanti například využili možnost převedení pozemku na těžko dostupných místech z půdního fondu za účelem adaptace pro zahradnické účely. Tito lidé se smířili s povinností každý rok vykazovat údaje o počtech vypěstované zeleniny, za což získali pár desítek metrů čtverečních k vlastní seberealizaci. Velmi lišácky byly také obcházeny limity na plochu staveb. Některé chaty sice v přízemí splňovaly státní regulace, v dalších patrech se však rozlézaly do mnohem většího prostoru. V okolí slapské nádrže tak vzniklo několik staveb připomínajících svým tvarem houbu, které přímo ztělesňovaly pořekadlo o nažraném vlku a celé koze.

 

Do podoby slapské krajiny výrazně zasáhl rok 1975, kdy bylo na celé nádrži zakázáno kotvení hausbótů. Mnoho z těchto plujících obydlí pak bylo přeneseno na břeh a přestavěno na suchozemské chaty. Dodnes se s několika takto upravenými hausbóty můžeme setkat třeba v osadě Koníček. Posledním z vystavených letovisek bylo rekreační středisko ministerstva financí Smilovice. Toto nevzhledné panelákové sídliště z 80. let jakoby vůbec nezapadalo do zdejší krajiny a na první pohled ani nepřipomíná rekreační letovisko. Historii výstavby rekreačních areálů uzavírá zkrachovalý projekt osady Hrdlička z 90. let. Toto dodnes nedostavěné letovisko zeje prázdnotou a postupně se propadá do procesu acheologizace.

 

Během odpoledne ještě vystoupil s krátkým příspěvkem starosta obce Chotilsko Jiří Štastka, který referoval o Drtinově rozhledně. Tato dřevěná kubistická stavba stála nad Chotilskem do 50. let, kdy musela být vlivem špatné údržby zbourána. Obec však nyní získala dotaci na její obnovu a na letošní rok plánuje rozhlednu znovu postavit.

 

Přednáškový cyklus uzavřelo promítání dokumentu Československé televize ze 70. let Víkend na Slapech. Tato bizarní historická freska plná špatně zásobovaných obchodů (údajně z důvodu pozdní sklizně) a funkcionářů bijících se v prsa, že zabrání jakékoliv individuální výstavbě, zajímavě ilustruje „idylu“, která panovala ve slapských rekreačních střediscích v době socialismu. Díky panu Pavelčíkovi, který nám poskytl svůj záznam dokumentu, se na něj mohou podívat i naši čtenáři.

 

 

Přednáškový cyklus o staré Vltavě je i přes to, že jej pořádají především amatérští badatelé, velmi zajímavou akcí, která snese srovnání s mnohými odbornými konferencemi. Divák se zde dozví mnoho informací o historii a hmotné kultuře 19-21. století v regionu středního Povltaví a především z dnes zaplaveného území pod slapskou nádrží. Proto tuto událost, která se obvykle koná v průběhu března, doporučujeme vaší pozornosti.