Ve čtvrtek 6. října se v lesíku poblíž bývalého vojenského letiště u Lhoty u Dobřan uskutečnil terénní seminář zaměřený na nedestruktivní průzkum reliktů z doby 2. světové války. Seminář pořádala Asociace recentní archeologie za podpory spolku Pěstuj prostor v rámci projektu Protivzdušná obrana Plzně. Zároveň se jednalo o první akci Ary cílenou na popularizaci tématu recentní archeologie mezi školní mládeží.

tsppop2016a

Baterie protiletecké obrany u Lhoty u Dobřan na letecké fotografii z roku 1956, na současném ortofotu a lidarovém snímku DMR 5G (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/ a http://ags.cuzk.cz/dmr/).

Semináře se zúčastnilo zhruba 25 studentů třetího ročníku Církevního gymnázia Plzeň za doprovodu dvou svých pedagogů Mgr. Jany Sirové a Mgr. Vladislava Janouškovce. Kromě toho se na akci přišel podívat i jeden zájemce o recentní archeologii z nedaleké Lhoty. Za pořadatelský tým byli na semináři přítomni členové Ary Lukáš Funk, Jiří Nosek, Jan Pařez a Martin Váňa a externí spolupracovnice Lucie Gruberová.

Účastníci se sešli po 8. hodině na autobusové zastávce ve Lhotě, odkud byli dovedeni na místo konání semináře u bývalého vojenského letiště. Na této lokalitě se v době druhé světové války nacházela baterie protileteckých děl FlaK doplněná o radiolokátor FuMG 62 Würzburg. Podle archivních leteckých fotografií se zde ještě v roce 1956 mělo nacházet 6 velkých okopů a několik dalších hůře identifikovatelných reliktů. Lokalitu však později narušila výstavba přistávací dráhy vojenského letiště a zemědělská činnost v jeho okolí. Do dnešních dnů se tak z původní baterie dochovaly jen dva okopy pro FlaK a několik úseků spojovacího zákopu. Všechny tyto terénní relikty lze nalézt v malém lesíku mezi letištní plochou a polem.

tsppop2016g

Momentky ze semináře (foto: L. Funk, J. Pařez, V. Janouškovec).

Po příchodu na místo konání semináře si účastnici z řad studentů poslechli úvodní přednášky, které je seznámili s lokalitou, historií druhé světové války a problematikou recentní archeologie. Následně se rozdělili do čtyř skupin a postupně si vyzkoušeli různé aktivity spojené s archeologickým výzkumem, které si pro ně pořadatelé připravili na čtyřech stanovištích.

První stanoviště vedené Lukášem Funkem se zaměřovalo na různé metody terénní dokumentaci. Studenti si zde mohli na vlastní kůži zkusit nivelaci terénu za pomocí teodolitu, měření laserovým dálkoměrem nebo připravit archeologickou situaci k fotodokumentaci. Na druhém stanovišti pod vedením Jiřího Noska dostali studenti rozšířený výklad o protivzdušné obraně Plzně. Jiří Nosek zde s pomocí bohatého obrazového doprovodu vysvětloval různé technické a organizační aspekty protiletecké obrany a mluvil také o jejich vlivu na podobu leteckých bitev nad Plzní. Třetí stanoviště, které od studentů získalo nejvíce pozitivních ohlasu, vedené Janem Pařezem se věnovalo detektorům kovů. Jan Pařez na tomto stanovišti vysvětlil možnosti detektorového průzkumu v archeologii a dotkl se i kontroverzí spojených se zneužíváním detektorů při nelegálních výkopech. Následně si účastníci mohli sami vyzkoušet obsluhu přístroje a splnit nejklasičtější zadání detektorového průzkumu: nalezení ztracených klíčů. Poslední stanoviště, které připravil Martin Váňa, se zaměřovalo na nedestruktivní průzkum antropogenních reliéfních útvarů. Účastníci si na tomto stanovišti vyslechli výklad o možnostech poznání historické krajiny za pomocí ortofotomap, archivních leteckých snímků a lidaru. Následně si s pomocí těchto pramenů vyzkoušeli vyhledání zachovalých okopů na této lokalitě. Nalezené relikty si také mohli zaměřit stanicí GPS.

tsppop2016f

Závěrečná fotografie pořadatelů a účastníků semináře (foto L. Funk).

I přes relativní nepřízeň počasí se seminář – z pohledu pořadatelů i většiny účastníků – vydařil. Členové Ary byli velmi mile překvapeni zájmem studentů o problematiku recentní archeologie a jejich nasazením, se kterým se pouštěli do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Věříme, že si i studenti odnesli několik příjemných zážitků a rozšířili své vědomosti.

Asociace recentní archeologie plánuje v budoucnu pořádat další podobné akce zaměřené na popularizaci naše oboru mezi širší veřejností. O všech aktivitách Vás budeme informovat na našich stránkách a sociálních sítích.