S koncem prosince přichází čas ohlížení za uplynulým rokem a bilancování. Pro Asociaci recentní archeologie byl rok 2016 mimořádně úspěšný. Kromě našich tradičních aktivit propagujících recentní archeologii, jako je provoz tohoto webu nebo pořádání jarní exkurze, jsme rozjeli další tři velké projekty. První z nich se zaměřoval na popularizaci jednoho zajímavého recentně-archeologického tématu, druhé dva se věnovali dokumentaci ohrožených památek.

Rok 2016 jsme symbolicky otevřeli na začátku března dvoudenní exkurzí na Chebsko. Během této výpravy, které se zúčastnilo 19 osob (z toho 15 zájemců o recentní archeologii z řad veřejnosti), jsme navštívili např. klasicistní lázeňské městečko Františkovy Lázně, nedokončenou dálnici z doby 2. světové války, zaniklou vesnici Pomezná na železné oponě, komplex hradu, zámku a hospodářského dvora Starý Rybník nebo vesnickou památkovou zónu Salajna. Podrobné informace o každé navštívené lokalitě a naše zážitky naleznete v reportáži Lucie Galusové.

aara2016a

Exkurze na Chebsko

Recentní archeologii jsme letos nepopularizovali jen během exkurze, ale i na Mezinárodním dnu archeologie. Konkrétně jsme se zúčastnil akce pořádané na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde dva naši členové (Ján Čáni a Jan Pařez) přednesli několik tematických přednášek v rámci archeologických „jednohubek“ a vystavovali poster s informacemi o naší asociaci.

Nejvíce práce na poli popularizace jsme ale uskutečnili v rámci naše projektu Protivzdušná obrana Plzně, který jsme realizovali za přispění otevřené výzvy Pěstuj prostor. Během tohoto projektu jsme mapovali existující i zaniklé objekty protiletecké obrany Plzně z doby druhé světové války. Výsledky našeho bádání prezentujeme formou webové mapy. Mapu jsme vydali i v tištěné verzi, kterou si můžete zdarma vyzvednout na některém z distribučních míst (infocentrum na plzeňském Náměstí Republiky nebo recepce DEPO2015) nebo si jí můžete stáhnout ve formátu PDF. Dalšími výstupy protivzdušného projektu byl krátký dokumentární film o baterii protileteckých děl, jež se nacházela v blízkosti zaniklé osady Amerika, a terénní seminář pro žáky Církevního gymnázia, který jsme uspořádali na pozůstatcích baterie u Lhoty. O projektu pravidelně informujeme v samostatné facebookové skupině.

aara2016b

Objekty protivzdušné obrany Plzně

Kromě toho ARA letos také prováděla dokumentaci a zaměření dvou barokních vrchnostenských dvorů. První z těchto dvorů byl Vranov u Rabštejna nad Střelou, který spravuje místní spolek Postřelí. Z Vranova se dodnes zachovala obytná stavba, dvě chlévní budovy, stodola a ovčích, celý dvůr je ale poznamenán dlouhodobým zanedbáváním údržby, které se se stavbou vleklo od dob kolektivizace až do nedávné minulosti. Spolek Postřelí však dvůr postupně opravuje a v letošním roce navíc díky našemu zaměření získal dotaci na opravu hodnotného barokního krovu nad obytnou budovou.

aara2016d

Dvůr Vranov u Rabštejna nad Střelou

ARA dokumentovala i tzv. Kokořovský dvůr ve Žluticích. Kokořovský dvůr je monumentální stavbou s bohatou architektonickou výzdobou, která byla vystavěna na konci 17. století. Podle některých indicií zjištěných v průběhu našeho průzkumu se navíc mohlo původně jednat o nedostavěnou budovou sloužící k volnočasovým aktivitám (např. jako míčovna), která byla na hospodářský dvůr adaptována až v pozdější době. Do dnešních dnů se z Kokořovského dvora dochovala dvoupodlažní obytná budova a třípodlažní stavba s funkcí chléva a sýpky. Dvůr zdobí množství architektonických detailů. Mezi nejhodnotnějšími jmenujme honosný průjezd s aliančním erbem Kokořovců z Kokořova. Velmi bychom si přáli, kdyby se naše zaměření stalo podkladem pro obnovu dvora, zde je to však na rozdíl od Vranova kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům méně pravděpodobné...

aara2016e

Kokořovský dvůr ve Žluticích

Naši členové v průběhu tohoto roku reprezentovali Asociaci recentní archeologii i na několika odborných konferencích. Jako příklad jmenujme konference Dějiny staveb, Archeologia Technica nebo Archaeologia Historica, jejíž letošní ročník se věnoval postmedievální archeologii.

Asociace recentní archeologie přeje všem svým kolegům, partnerům a příznivcům krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Věříme, že nám v příštím roce zachováte přízeň a budeme se moct s Vámi setkat na některé z našich akcí.

aara2016fm