Sdružení pro stavebněhistorický průzkum pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem týdenní workshop zaměřený na průzkum a dokumentaci stavebních prvků. Workshop se uskuteční 27. - 31. července na státním hradě Švihov a jeho účastníci by měli získat znalosti z oblasti měřičské a kresebné dokumentace a fotogrammetrie. Více informací naleznete na stránkách pořadatele.

opdshp2015