Odborné vydavatelství Maney Publishing uvolnilo přístup k elektronickým verzím všech svých 46 časopisů z oblasti archeologie, konzervátorství a kulturního dědictví. Kromě těch prestižních titulů (European Journal of Archaeology nebo Journal of Field Archaeology) a několika regionálně zaměřených periodik jsou zde ke stažení také řady zaměřené na témata spjatá s recentní archeologií: Industrial Archaeology Review, Journal of Conflict Archaeology, Post-Medieval Archaeology nebo The International Journal for the History of Engineering & Technology. Tato akce platí pouze do 26. dubna. Více informací se dozvíte na stránkách vydavatelství.