Hlavní město Praha uvolnilo veřejnosti svá geodata ve formátech, jež lze zpracovat v běžně používaných GIS aplikacích. K dispozici jsou např. mapy záplavových území, cyklostezek, odstavných parkovišť nebo hlukové mapy. Recentního archeologa zaujmou především výškopisy, modely budov a velmi podrobná ortofota (10 cm na pixel) pořízená mimo vegetační období.

hmpug20151

Digitální model reliéfu a modely budov

 

hmpug20152

Hluková mapa

 

hmpug20153

Výřez z velmi podrobného ortofota

 

Tato data jsou poskytována zdarma, a to i pro komerční účely. Seznam zveřejněných geodatdat naleznete na pražském geoportále. Většina dat je rozdělena do mapových listů s různými měřítky. Doporučujeme si proto nejdříve stáhnout vrstvu s kladem listů příslušného měřítka a v ní vyhledat čísla mapových listů požadovaného území.