kds2015

Místo konání konference: zámek Nečtiny

Vážení příznivci recentní archeologie!

Dovoluji si vás tímto pozvat na šestnáctý ročník mezioborové konference Dějiny staveb, který se koná 20.–22. března, tradičně v prostorách zámku Nečtiny. Tato konference je důležitou mezioborovou diskusní platformou, kde se setkávají badatelé z řad stavebních historiků, historiků, archeologů, zasvěcených amatérských badatelů aj. Akce je zaměřena na stavební historii a urbanismus od raného středověku po současnost. Zasedání bude dle tradičního rozvrhu zahájeno v pátek ráno a ukončeno v sobotu večer. V neděli proběhne exkurze. Z již přihlášených příspěvků jsou pro recentní archeologii a zájemce o novověkou architekturu a urbanismus zajímavé příspěvky o výzkumu barokního špitálu. Dále příspěvek člena asociace Martina Váni "Archeologický průzkum obcí zaniklých z důvodu výstavby vodní nádrže Přísečnice". V tento den jsem také já zaregistroval svůj příspěvek o stavebním vývoji ministeriálního hradu a přilehlého zámeckého areálu Starý Rybník (okr. Cheb). Příspěvek bude věnován především pivovaru a novověkým hospodářským aktivitám v areálu hradu. Během konference by měly být ke koupi sborníky z minulých akcí. V loňském čísle je pro příznivce industriální archeologie kupříkladu zajímavý  výzkum a rekonstrukce Arnoštovy Leštírny od Zdeňka Procházky. Konference může být inspirativní zvláště pro studenty. Po přihlášení svého příspěvku alespoň ve formě plakátu (posteru), mají možnost využít studentských slev a následně si platí pouze ubytování a stravu! Více informací a přihlášky naleznete na webových stránkách nakladatelství Evida- http://www.evida.cz/desta/indexdesta.php.