PnKzjkd2015

 

Vážení příznivci Asociace recentní archeologie,

dovoluji si Vás upozornit na seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, který je o digitalizaci, zpřístupňování a o nových technologiích pro práci se starými mapami, atlasy a glóby. Je pořádaný Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým a Historickým ústavem Akademie věd ČR 12. 3. 2015 v budově ČÚZK. Více informací k semináři naleznete zde. Přihlásit se lze pouze elektronicky. Kapacita přednáškové místnosti je omezená, doporučujeme se zaregistrovat co nejdříve.

Zároveň bych rád upozornil na Kalendář na těchto stránkách, kde naleznete konference, semináře, workshopy a výstavy se zaměřením na tématiku 18. - 21. století.