Dne Česká televize o revitalizaci protržené přehrady u Desné v Jizerských horách. Projekt počítá s dokončením prací v roce 2016, tedy 100. let od doby jejího tragického protržení. Revitalizace by měla zpřístupnit krajinu pro turisty, ale také odlesnit částečně okolí bývalé přehrady a zpevnit břehy místní vodoteče Bílé Desné.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/270579-zapomenuta-prehrada-u-desne-se-meni-ma-prilakat-vice-turistu/

ropp20141

Stavební práce na přehradě započaly 17. 10. 1912. Přehrada byla kolaudována 18. 11. 1915. Objem nádrže byl 400 000 m3 a při protržení 260 000 m3. Za necelý rok, 18. září 1916, se hráz protrhla a zaplavila nedalekou Desnou, přičemž připravila o život 62 lidí, zcela zničila 33 domů a 69 jich těžce poškodila. K 80. výročí protržení přehrady (1996) byla přehrada prohlášena za kulturní památku. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/242553-protrzena-prehrada-desiva-katastrofa-mela-na-svedomi-62-zivotu/

ropp20142

Dodnes se na místě bývalé přehrady nalézá část valu hráze se šoupátkovou věží. V dnešních dnech by měla být nahrazována místní lávka nově zbudovaným mostem.

http://www.mesto-desna.cz/aktualne/prace-na-protrzene-prehrade-pokracuji/?aktualitaId=327

http://www.jizerky.eu/bila_techn.php