Odborná komise Národního památkového ústavu pro architekturu 20. století se rozhodla podpořit návrh na prohlášení brněnského sídliště Lesná za památkovou zónu. O návrhu nyní rozhodne ministerstvo kultury.

bslupo2014

Sídliště Brno Lesná (zdroj: Wikipedia)

Sídliště Lesná bylo vystavěno na počátku 60. let při severním okraji Brna. Oproti mladším sídlištím se vyznačuje velkoryse pojatými volnými plochami mezi jednotlivými budovami, které umožnily rozsáhlou výsadbu zeleně. Plánovaná památková ochrana by se neměla vztahovat na jednotlivé stavby (to kvůli recentním zásahům a možnosti dalších modernizací ani není možné), ale právě na toto jedinečné rozmístění budov. Prohlášení Lesné za památkovou zónu by tak mělo zabránit nové výstavbě v prostoru mezi panelovými domy, která by mohla změnit unikátní charakter této lokality.

Asociace recentní archeologie vnímá tuto iniciativu velmi pozitivně a oceňuje vzrůstající zájem o ochranu objektů z 2. poloviny 20. století. Brněnské události zahřejí u srdce o to více, postavíme-li je vedle nedávné tragédie v bývalém vojenském újezdě Milovice, kde došlo k barbarskému zničení pozůstatků pobytu Rudé armády.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/pro-pamatkovou-ochranu-sidliste-lesna-v-brne-se-vyslovila-i-expertni-komise--1338126