Při výstavbě nové komunikace nedaleko města Carspach (dnešní Francie) byla nalezená část jedné z linií západní fronty 1. světové války. Následný archeologický výzkum odhalil unikátně zachované relikty zákopů s kompletním vybavením a 21 těly německých vojáků nečekaně zasypaných během bojů v roce 1918.

Tato lokalita, která kvůli poloze těl i zachování veškerých artefaktů in situ (v původní poloze) bývá připodobňována k antickým Pompejím, je jedinečným příkladem poznání života vojáka v zákopech i důkazem nutnosti provádění a publikování záchranných archeologických výzkumů památek 20. století. Ačkoliv terénní odkryv proběhl již v roce 2012, lokalita samotná bezesporu stojí za připomenutí a zveřejněné unikátní fotografie doporučujeme ke shlédnutí. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2099187/Bodies-21-German-soldiers-buried-alive-WW1-trench-perfectly-preserved-94-years-later.html