Asociace recentní archeologie zve všechny své příznivce, a především zájemce o nedávnou historii a současnost tzv. Sudet na výstavu Oživené pohraničí.

České pohraničí prošlo v průběhu posledních sta let dramatickou proměnou. Po odsunu třech milionů německy mluvících obyvatel zde zanikl nespočet vesnic i větších měst. Rozsáhlá území podél západní hranice se stala nepřístupnými kvůli zřízení železné opony. Některé regiony navíc poznamenala povrchová těžba nebo výstavba vodních nádrží. Po staletí obhospodařovaná krajina českého pohraničí se během relativně krátké doby změnila v pustinu...  

Opuštěné pohraničí však od počátku lákalo mnohé umělce. Ti zdejší podmanivou atmosféru zachytili ve svých básních, románech, obrazech či filmech. V posledních letech navíc vznikají umělecké instalace (často ve stylu land art) přímo v zaniklých vesnicích. Výstava Oživené pohraničí si klade za cíl tyto umělecké aktivity zmapovat a zhodnotit je z estetického a památkářského pohledu.  

Výstava se koná v průběhu prosince v Galerii Vestředu (Martinská 3, Plzeň). Během vernisáže, která se uskuteční 5. prosince od 18 hodin, zazní úryvky z kolonizačních románů a písně zachycující tklivou atmosféru zaniklých pohraničních obcí. 

Výstavu Oživené pohraničí pořádá Asociace recentní archeologie, z. s. a Galerie Ve středu, z.ú. za podpory města Plzeň a Karlovarského kraje.