Asociace recentní archeologie pořádá ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor přednáškový večer na plzeňské plovárně (Doudlevecká 71). Dva členové asociace (Martin Cikán a Martin Váňa) zde představí několik témat z oblasti archeologie nedávné minulosti. Akce je vhodná pro zájemce o moderní historii, nadšené návštěvníky památek, ale třeba i urbexery. Přednášky se uskuteční od 19:00 do zhruba 20:30. Plovárna se pro návštěvníky otevře již od 17 hodin.

 

Během večera zazní tyto příspěvky:

Vodní nádrže a jejich vliv na kulturní krajinu (Martin Váňa)

Večer na plovárně otevře tematický příspěvek Martin Váni zaměřený na velké vodní nádrži postavené v průběhu 20. století. Tato rozsáhlá přehradní díla zaplavila desítky obcí, zpřetrhala významné komunikace a pohřbila nespočet větších či menších kulturních památek. Co se dnes skrývá pod hladinou umělých jezer a jakým způsobem můžeme zkoumat zatopené pozůstatky původní krajiny?

Dva západočeské barokní dvory (Martin Cikán)

Příspěvek Martina Cikána o vranovském (Rabštejn nad Střelou) a kokořovském (Žlutice) pojedná o dvou rozdílných příkladech architektury a koncepce staveb zajišťujících hospodářské zázemí pro novověká města a vrchnostenská sídla v době baroka. Oba dvory se podobají svou dispozicí, liší se však svou velikostí a výzdobou. Jak kokořovský tak vranovský dvůr se ale významně podílí na utváření charakteru barokní kulturní krajiny.

Protivzdušná obrana Plzně (Martin Cikán a Martin Váňa)

Večer uzavřeme největším plzeňským projektem Asociace recentní archeologie - Protivzdušnou obranou Plzně. Kde se v okolí našeho města nacházely baterie protileteckých děl a co nám po nich zůstalo?