Asociace recentní archeologie ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor pořádá v neděli 19. listopadu úklid unikátně dochované podezdívky protileteckého děla z doby druhé světové války.

Plzeň byla díky svým továrnám jedním z největších zbrojních center v moci nacistického Německa. Okupační správa si od začátku války uvědomovala, že takto významná zbrojovka se velmi brzy stane cílem spojeneckého bombardování, a náležitě se na tento útok připravila. Celé město proto sevřel věnec baterií protileteckých děl doplněný o důmyslná lokační zařízení. Po válce se těžké zbraně odvezly do vojenských skladů a pozůstatky protileteckých baterií postupně zavál čas. Hmotných dokladů protiletecké obrany Plzně se do dnešních dochovalo jen velmi málo. Jedním z nich jsou podezdívky protileteckých děl, které zůstaly po dělostřelecké baterii u silnice ze Skvrňan do Křimic. Přestože se tyto podezdívky nacházely i na dalších bateriích, jež bylo v okolí Plzně rozeseto několik desítek, zachovaly se jen na tomto místě. Současný stav místa však zdaleka neodpovídá významu této památky, neboť podezdívky slouží jako ilegální skládka.

Pomozte nám prosím uklidit tuto jedinečnou připomínku důležité kapitoly dějin města. Nebo se alespoň přijďte zúčastnit doprovodného programu. Těšit se můžete na komentovanou prohlídku podezdívek doplněnou o výklad o protivzdušné obraně, ukázku archeologických metod používaných při výzkumu vojenských památek nebo na setkání s pamětníky válečných událostí. Během akce bude též odhalena informační cedule o podezdívkách a protivzdušné obraně. Zahřát se budete moc při úklidu nebo u táborového ohně.

Podezdívky se nachází u plynárny při silnici mezi Předními Skvrňany a Křimicemi. Na místo se lze nejlépe dostat podchodem pod železničním mostem v blízkosti panelového domu Lábkova 20 (https://mapy.cz/s/2bymQ).

Úklid s doprovodným programem bude probíhat od 13 do zhruba 18 hodin. Můžete zapojit i do facebookové události.