Dne 13. 10. proběhne den otevřených dveří v objektu rekonstruované kulturní památky čp. 89 v Kdyni. Rekonstrukce bude dokončena ke konci letošního roku a po kolaudaci se památka otevře veřejnosti. V současné době probíhají finální úpravy podlah a truhlářských a tesařských prvků v interiéru.

Dům čp. 89 je významným dokladem novověké architektury předměstských domů z druhé poloviny 18. století. Exteriér i interiér domu se do současnosti dochoval v téměř autentické podobě. Nejvýznamnějším prvkem je černá kuchyně, která se dochovala v nezměněné podobě z doby výstavby domu. Rekonstrukce je prováděna v souladu s technologiemi stavební tradice z druhé poloviny 18. století. O dalším vývoji a termínu otevření památky vás budeme informovat.