Ve dnech 14. a 15. února 2018 se v Praze uskuteční mezinárodní konference Military and Postmilitary Landscapes. Konference se bude zabývat pozůstatky válečných událostí v krajině, jejich odrazem v kartografických, ikonografických a psaných pramenech, symbolikou válečné krajiny a dalšími souvisejícími tématy. Konferenční příspěvky je možné přihlásit do 16. listopadu. Více informací se dozvíte na webu pořadatelů, kterými jsou Výzkumné centrum historické geografie a Historický ústav Akademie věd ČR.