Ve dnech 18. a 19. října se na půdě Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskuteční konference věnovaná zaniklé kulturní krajině severozápadních Čech. Na konferenci zazní celkem 13 přednášek od přírodovědců, archeologů, historiků a památkářů především na téma památek a lidských sídel zaniklých na území tohoto regionu ve 2. polovině 20. století. Na odborné přednášky pak naváže promítání dobových dokumentárních filmů ze 70. a 80. let. Na druhý den konference je naplánovaná exkurze po těžební oblasti.

Podrobný program naleznete na stránkách pořadatelů, kterými jsou Národní památkový ústav Ústí nad Labem a Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně. Na konferenci je možné se přihlásit do 29. září skrze formulář na těchto stránkách.