Spolek přátel dolu sv. Mauritius pořádá v sobotu 15. července komentovanou procházku po montánních památkách v okolí Horní Blatné. Na devítikilometrové trase budou moct účastníci navštívit celkem 14 lokalit souvisejících s novověkou těžbou, například důl Konrád, štolu Vavřinec nebo důl Marie Terezie. Sraz se uskuteční v 10:00 před kostelem sv. Vavřince v Horní Blatné, návrat se předpokládá do 17:00. Více informací naleznete na stránkách Montanregionu Krušné Hory.

Dobývání stříbra v Krušnohoří kol. 1530 (Muzeum Karlovy Vary)