exkurze2017a

Již potřetí jsme si pro Vás připravili exkurzi po archeologických památkách z doby nedávné minulosti. Letošní exkurze se uskuteční o víkendu 13. a 14. května a tentokrát se vydáme do kraje, jehož současnou podobu do značné míry zformovala největší česká vodárenská nádrž Želivka. Během dvoudenní cesty navštívíme několik zajímavých lokalit, které osloví především zájemce o zaniklá sídla a industriální archeologii. Připomeneme si také temné období komunistických represí v 50. letech.

Naši výpravu zahájíme návštěvou huti Jakub v Tasicích, která dnes funguje jako skanzen zaměřený na technologii výroby skla v 18. a 19. století. Pokračovat budeme do vsi Číhošť, kde si připomeneme osud pátera Josefa Toufara umučeného v době komunistické totality (v našem článku si můžete přečíst o exhumaci jeho ostatků v roce 2014). Následně se přesuneme do městečka Ledeč nad Sázavou, jehož historie sice sahá až do 12. století, nalezneme zde však i několik památek recentního stáří. Zdatnější účastníci budou mít též možnost vystoupat na vrch Melechov, který byl v 19. století považován za geografický střed Evropy, a nacházel se zde geodetický bod, od kterého se odměřovala všechna významná mapová díla této doby.

exkurze2017b

Druhá polovina exkurze se zaměří na změny, které do podoby zdejší krajiny přinesla na přelomu 60. a 70. let minulého století výstavba vodní nádrže Želivka. Navštívíme zaniklé městečko Zahrádka, ze kterého se zachoval románský kostel sv. Víta a několik barokních soch a kašen v místech zaniklého náměstí. Budeme též prozkoumávat pozůstatky železniční trati, kterou přeťala vodní nádrž, a prohlédneme si jedinečný urbanismus a architekturu obce Dolní Kralovice, která byla v souvislosti s výstavbou nádrže Želivka přesunuta o téměř čtyři kilometry. Zlatým hřebem exkurze pak budou silniční mosty z nedostavěné protektorátní dálnice.

Přesun mezi lokalitami bude probíhat stejně jako v minulých letech ve vlastních automobilech. Je možné se domluvit na sdílení vozů. Ubytováni budeme v hotelu Želivka v Dolních Kralovicích (cena cca 200 Kč na osobu). Vzhledem k nutnosti zajistit dopředu ubytování prosíme všechny zájemce o potvrzení své účasti do 5. května. Účastnický poplatek činí 100 Kč, pro členy ARA je exkurze zdarma. Přihlásit se můžete prostřednictvím našeho mailu. Můžete se též přidat do facebookové události exkurze.

exkurze2017c