V rámci našeho projektu Protivzdušná obrana Plzně jsme vytvořili krátký dokumentární film o baterii protileteckých děl, jež se za války nacházela u osady Amerika (dnešní obvod Plzeň 1, nedaleko ulice Pod Záhorskem). Filmem Vás provede pamětník Ing. Jaroslav Kejha, který prožil konec druhé světové války jako čtrnáctiletý chlapec. Video obsahuje několik historických fotografií a trojrozměrnou rekonstrukci protiletecké baterie. Tato rekonstrukce byla vytvořena na základě plánku, který pan Kejha nakreslil podle svých vzpomínek.