Ve dnech 5. - 6. dubna 2016 proběhne v přednáškovém sále H nové budovy Národního muzea informační kolokvium České archeologické společnosti Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2015. Témata recentní archeologie budou zmíněny až ke konci kolokvia. Rozhodně doporučuji si vyslechnout tyto příspěvky:

T. Blažková: Výzkum zaniklých dřevařských osad na Šumavě a dokumentace reliktů dřevařské činnosti na Modravsku v 19. století

J. Matiášek: Archeologický výzkum novověkého zámeckého areálu v Návarově v letech 2013 – 2015
 
P. Čech: Pokračování výzkumu postavení protiletadlové obrany Sudetenländische Treibstoffwerke Maltheuren bei Brüx (STW) z let 1944 - 45, k. ú. Libkovice, okr. Most
 
Program ZDE