Ve středu 9. března se na půdě plzeňské Katedry archeologie uskuteční přednáška „Místa paměti a místa zapomnění“ Dr. Olgierda Ławrynowicze z lodžské univerzity. Tématem bude stejnojmenný interdisciplinárním projekt, který zkoumá archeologické památky z 19. a 20. století v severní části Krakovsko-čenstochovské jury (Slezské vojvodský). Těšit se tak lze třeba na výklad o opuštěných zemědělských objektech, válečných hrobech z protiruských povstání v 19. století nebo o linii německého opevnění z druhé světové války. Přednáška začne v 17 hodin v Sedláčkově ulici 15, místnost SP 319.

mpmz2016