New York Public Library zveřejnila 180 tisíc digitalizovaných map, fotografií a knižních ilustrací ze svých sbírek. Nalezneme zde například fotografie New Yorku a amerického venkova z první poloviny minulého století, ilustrace z knih o dobové módě nebo třeba propagandistické plakáty z ruské občanské války. Všechny zveřejněné dokumenty naleznete roztříděné do kategorií podle obsahu na stránkách digitálního archivu knihovny.

nkzhfi2016